• Format:
  • Type:
  • Category:

Month: January 2024

Hvorfor jeg aldri kjøper klimakvoter, og litt om hvorfor jeg heller ikke oppsøker kirka for å gi avlat

Før du starter å lese, her er innholdet oppsummert i to setninger:

Det er godt dokumentert at det ikke virker, og i mange tilfeller gir det mer utslipp. Å forsøke å kjøpe seg fri tar dessuten bort fokus fra det som virkelig betyr noe. Å faktisk kutte utslippene.

For den som har bedre tid og ønsker å sette seg inn i dette, her er en lang og grundig artikkel.

Scroll to top