Jeg tilstår. Verden går under og det er min skyld.

De fleste reiselivsbedrifter hevder å være ansvarlige, men veldig få er ansvarlige i sine handlinger. Hva kan vi gjøre? Det første steget er å innrømme at vi kan bli bedre.

Dette foredraget er mye mer positivt, lystig og konstruktivt enn det høres ut som, og tar for seg problemstillinger omkring miljø og klima. Her serveres gode tiltak og plenty eksempler. Overskriften til tross. her presenteres håp og fremtidstro!

Edgars gone.jpg

Hva vil du lære?

  • Hva er bærekraftig reiseliv

    • Hvordan kan reiseliv være positivt

    • Hva er negative konsekvenser

  • Analyser ditt eget konsept

  • Enkle steg for å iverksette bedre praksiser

ForedragHåvard Utheim